Kontakt

I.P.H. Trading s.r.o.
Domové role 70/B
821 05 Bratislava-mestská časť Ružinov
IČO:45285128
DIČ:2022920119
IČ DPH: SK2022920119

Banka: VUB
Číslo účtu : 3799544458/0200
IBAN: SK81 0200 0000 0037 9954 4458
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka aj adresa pre doručovanie pošty:
I.P.H. Trading s.r.o.
Domové Role 70/B
821 05 Bratislava-mestská časť Ružinov

Scroll to Top